Oddział Śląsko-Dąbrowski

Jednym z celów Stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych relacji między pracodawcą a pracownikiem – relacji uwzględniających racje zarówno ekonomiczne, jak i humanistyczne.

Władze Oddziału i kontakt:

Prezes Oddziału – Marcin Krause; adres Oddziału: ul. Dąbrówki 16 A, 40-081 Katowice.

 

Więcej informacji o członkach oddziału

 1. Marcin Krause.
 2. Krzysztof Galbarczyk.
 3. Adam Beluch.
 

Wydarzenia w Oddziale Katowickim

Zaproszenie na zebranie oddziału Śląsko-Dąbrowskiego w dniu 27.04

Zarząd Oddziału zaprasza na Zebranie, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia (czwartek} 2023 r. o godz. 16.30. w siedzibie Oddziału SEKA S.A. w Katowicach przy ul. Dąbrówki 16 A.
Zebranie, będzie miało charakter uroczysty, w związku przypadającymi Międzynarodowymi, Światowymi Dniami Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych oraz Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Porządek zebrania:

 1. Działalność Komisji Kwalifikacyjnej URE przy SOP.
 2. Współpraca z SEKA SA jako członkiem wspierającym.
 3. Zaistniałe zmiany organizacyjne SOP; decyzja Sądu rejestrowego.
 4. Działalność Oddziału związana z powyższymi zmianami.
 5. Propozycje dot. Walnego zebrania członków Stowarzyszenia.
 6. Propozycje członków Oddziału dot. działań SOP na rok bieżący i lata następne.
 7. Sprawy różne.

20 Jubileuszowe Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

W dniach 8 – 9 marca 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyły się 20 Jubileuszowe Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej, w których udział wzięli Adam Beluch – ekspert i Krzysztof Galbarczyk –  członek ZG i zarazem Wiceprezes Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego.

Szczególnie aktywnie uczestniczyli w:

 • Konferencji Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach,
 • Sympozjum „Dobre Praktyki w BHP” zorganizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, gdzie dr inż. Marcin Krause – Prezes Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego wygłosił wykład na temat  „Ocena ryzyka zawodowego”,
 • Konferencji WEKTORY BHP. której patronami byli byli ATEST Ochrona Pracy oraz Bezpieczni w Pracy.

 

Udział w Targach wzięło ponad 80 podmiotów z Polski, Austrii, Belgii, Czech. Danii, Słowacji, Niemiec i Włoch.

Zebranie Śląsko-Dąbrowskiego Oddziału Stowarzyszenia

W dniu 15,02.2023 r. odbyło się Zebranie Statutowe Zarządu Oddziału w Katowicach, w którym uczestniczył Adam Beluch – ekspert Oddziału.

Porządek zebrania:

 • informacja o działalności ZG SOP,
 • planowane działania Oddziału w pierwszym półroczu br.,
 • sprawy organizacyjne i dyskusja.

Krzysztof Galbarczyk – członek ZG, a zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału przedstawił stan zaawansowania powołania przy Stowarzyszeniu Komisji Kwalifikacyjnej ds. Energetycznych przez Urząd Regulacji Energetyki. Wydaje się, że pozytywne rozstrzygnięcie zapadnie w pierwszym kwartale br. i po tym odbędzie się Zebranie ZG SOP.

Obecnie finalizowane są w sądzie zmiany merytoryczne w Statucie Stowarzyszenia.

W pierwszym półroczu br. Zarząd Oddziału planuje:

 • udział w 20 Jubileuszowych Targach Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej w Katowicach, w tym w Konferencji Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (Dobre Praktyki w BHP),
 • udział w obchodach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy i Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych,
 • udział w XV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

W sprawach organizacyjnych podkreślano dobrą współpracę z Oddziałem Seka S.A., co pozytywnie wpływa na rozwój SOP.

Pozytywnie oceniono utworzenie Słownika Biograficznego Zasłużonych dla Ochrony Pracy w kwartalniku SOP oraz informację od Grzegorza Juraszka Wiceprezesa ZG SOP w sprawie umieszczenia w najbliższy wydaniu kwartalnika biogramu Krzysztofa Galbarczyka, który pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy działającej przy Sejmie RP i ostatnio przez dwie kadencje był wybierany na Prezesa Oddziału w Katowicach, a w następnych wydaniach – biogramu Adam Belucha, który odegrał znaczącą rolę w Państwowej Inspekcji Pracy, GIP, ROP i w Polskim hutnictwie. Zebrani jednogłośnie rekomendowali ww. osoby do wpisu do Słownika Biograficznego Zasłużonych dla Ochrony Pracy.

W tym kontekście należy rozważyć w ścisłej współpracy z członkiem Stowarzyszenia Jerzym Hamrozem możliwość monitorowania miejsc spoczynku zasłużonych dla ochrony pracy m.in. na obszarze działania Oddziału.

Zarząd Oddziału serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w aktywność Oddziału.

Dr inż. Marcin Krause

Prezes Oddziału w Katowicach

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy

W dniu 17.02. 2021 r. na zaproszenie OIP PIP w Katowicach przedstawiciele Oddziału SOP kol. Barbara Sitkowska i Krzysztof Galbarczyk wzięli udział w szkoleniu w ramach programu profilaktycznego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. Celem programu jest ograniczanie zagrożeń psychospołecznych w zakładach pracy.

Szkolenie przeprowadziła koordynator programu OIP w Katowicach za pośrednictwem komunikatora internetowego Microsoft Teams. W trakcie szkolenia omówiono zagadnienie stresu, przyczyny i objawy jego nadmiernego występowania, organizacyjne i jednostkowe koszty stresu, a przede wszystkim przedstawiono możliwości przeciwdziałania występowaniu stresu u pracodawców oraz techniki radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy.

Osoby, które wzięły udział w szkoleniu, otrzymały bezpłatne wydawnictwa PIP. Zachęcamy naszych członków Oddziału do udziału w następnych szkoleniach. Chętni proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur do kol. K. Galbarczyka.

Statutowe zebranie oddziału

W siedzibie Oddziału SOP w Katowicach w dniu 05.03.2020 r. odbyło się statutowe Zebranie na którym Dyrektor Oddziału Seka S.A. Pan Tomasz Boduszek przedstawił propozycję współpracy z Oddziałem SOP. Ponadto omówiono wyniki spotkania z Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach Panem Krzysztofem Sudołem. Wypracowano wspomnienie o Jurku Wydmańskim, które zostanie przedstawione na łamach marcowych Inspektora Pracy, Atestu i Informatora Ochrony Pracy.