Zaproszenie na zebranie oddziału Śląsko-Dąbrowskiego w dniu 27.04

Zarząd Oddziału zaprasza na Zebranie, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia (czwartek} 2023 r. o godz. 16.30. w siedzibie Oddziału SEKA S.A. w Katowicach przy ul. Dąbrówki 16 A.
Zebranie, będzie miało charakter uroczysty, w związku przypadającymi Międzynarodowymi, Światowymi Dniami Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych oraz Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Porządek zebrania:

  1. Działalność Komisji Kwalifikacyjnej URE przy SOP.
  2. Współpraca z SEKA SA jako członkiem wspierającym.
  3. Zaistniałe zmiany organizacyjne SOP; decyzja Sądu rejestrowego.
  4. Działalność Oddziału związana z powyższymi zmianami.
  5. Propozycje dot. Walnego zebrania członków Stowarzyszenia.
  6. Propozycje członków Oddziału dot. działań SOP na rok bieżący i lata następne.
  7. Sprawy różne.