Szkolenia

Uprawnienia energetyczne – specjalistyczne kwalifikacje zawodowe

 1. Stowarzyszenie Ochrony Pracy specjalizuje się w organizacji szkoleń energetycznych stanowiących przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego na uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji w grupie G1 (urządzenia elektroenergetyczne), G2 (urządzenia cieplne) oraz z grupie G3 (urządzenia gazowe);
 2. każde szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym;
 3. szkolenia dla firm organizujemy w terminach i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym;
 4. dla osób indywidualnych szkolenie organizujemy w wyznaczonych terminach w siedzibie Stowarzyszenia
 5. program i czas trwania szkolenia dostosowujemy do potrzeb uczestników szkolenia;
 6. zgłoszenia na szkolenie i egzaminy prosimy kierować na formularzu zgłoszeniowym;
 7. bliższe informacje na temat szkolenia i egzaminów można uzyskać telefonicznie. Nr tel. 502 251 939;
 8. egzaminy po ww. szkoleniach przeprowadzają członkowie funkcjonującej przy naszym Stowarzyszeniu Ochrony Pracy Komisji Kwalifikacyjnej nr 653 URE.

Szkolenia energetyczne

G1 – Elektryczne Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych G1 (elektroenergetyka)

G2 – Cieplne Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych G2 (ciepło)

G3 – Gazowe Szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujący się obsługą i eksploatacją urządzeń gazowych G3.

Po zdanym egzaminie na uprawnienia energetyczne otrzymują Państwo świadectwo kwalifikacyjne, które jest ważne przez 5 lat.

Stowarzyszenie realizuje działalność szkoleniową i egzaminacyjną we współpracy ze spółką SEKA, która jest jego członkiem wspierającym. Potrzeby szkoleniowe i egzaminacyjne należy zgłaszać przez poniższy link do właściwych jednostek organizacyjnych spółki SEKA.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby uzyskać wymienione świadectwa kwalifikacji – prosimy o zapoznanie się z tą stroną SEKA SA lub kontakt telefoniczny ze stowarzyszeniem.

Szkolenia

Stowarzyszenie Ochrony Pracy prowadzi działalność szkoleniową (kursy, seminaria, konferencje) w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • szkolenia zawodowe;
 • prawo pracy i ubezpieczenia społeczne;
 • umiejętności, tzw. miękkie.

Stowarzyszenie realizuje działalność szkoleniową i egzaminacyjną we współpracy ze spółką SEKA SA, która jest jego członkiem wspierającym. Potrzeby szkoleniowe i egzaminacyjne należy zgłaszać przez poniższy link do właściwych jednostek organizacyjnych spółki SEKA.

Wyszukiwarka