Szkolenia energetyczne

Uprawnienia energetyczne – specjalistyczne kwalifikacje zawodowe

Stowarzyszenie Ochrony Pracy specjalizuje się w organizacji szkoleń energetycznych stanowiących przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego na uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji w grupie G1 (urządzenia elektroenergetyczne), G2 (urządzenia cieplne) oraz z grupie G3 (urządzenia gazowe).

  • Każde szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

  • Szkolenia dla firm organizujemy w terminach i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

  • Dla osób indywidualnych szkolenie organizujemy w wyznaczonych terminach w siedzibie Stowarzyszenia.

  • Program i czas trwania szkolenia dostosowujemy do potrzeb uczestników szkolenia.

  • Zgłoszenia na szkolenie i egzaminy prosimy kierować na adres e-mail stowarzyszenia.

  • Bliższe informacje na temat szkolenia i egzaminów można uzyskać telefonicznie. Nr tel. 502 251 939

Szkolenia energetyczne

 

GRUPA

Opis

G1 – Elektryczne Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych G1 (elektroenergetyka)
G2 – Cieplne Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych G2 (ciepło)
G3- Gazowe Szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujący się obsługą i eksploatacją urządzeń gazowych G3.

Po zdanym egzaminie na uprawnienia energetyczne otrzymują Państwo świadectwo kwalifikacyjne, które jest ważne przez 5 lat.

Stowarzyszenie realizuje działalność szkoleniową i egzaminacyjną we współpracy ze spółką SEKA SA, która jest jego członkiem wspierającym. Potrzeby szkoleniowe i egzaminacyjne należy zgłaszać przez poniższy link do właściwych jednostek organizacyjnych spółki SEKA.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby uzyskać wymienione świadectwa kwalifikacji – prosimy o zapoznanie się z tą stroną SEKA SA lub kontakt telefoniczny.