Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy

W dniu 17.02. 2021 r. na zaproszenie OIP PIP w Katowicach przedstawiciele Oddziału SOP kol. Barbara Sitkowska i Krzysztof Galbarczyk wzięli udział w szkoleniu w ramach programu profilaktycznego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. Celem programu jest ograniczanie zagrożeń psychospołecznych w zakładach pracy.

Szkolenie przeprowadziła koordynator programu OIP w Katowicach za pośrednictwem komunikatora internetowego Microsoft Teams. W trakcie szkolenia omówiono zagadnienie stresu, przyczyny i objawy jego nadmiernego występowania, organizacyjne i jednostkowe koszty stresu, a przede wszystkim przedstawiono możliwości przeciwdziałania występowaniu stresu u pracodawców oraz techniki radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy.

Osoby, które wzięły udział w szkoleniu, otrzymały bezpłatne wydawnictwa PIP. Zachęcamy naszych członków Oddziału do udziału w następnych szkoleniach. Chętni proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur do kol. K. Galbarczyka.