Zebranie Śląsko-Dąbrowskiego Oddziału Stowarzyszenia

W dniu 15,02.2023 r. odbyło się Zebranie Statutowe Zarządu Oddziału w Katowicach, w którym uczestniczył Adam Beluch – ekspert Oddziału.

Porządek zebrania:

  • informacja o działalności ZG SOP,
  • planowane działania Oddziału w pierwszym półroczu br.,
  • sprawy organizacyjne i dyskusja.

Krzysztof Galbarczyk – członek ZG, a zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału przedstawił stan zaawansowania powołania przy Stowarzyszeniu Komisji Kwalifikacyjnej ds. Energetycznych przez Urząd Regulacji Energetyki. Wydaje się, że pozytywne rozstrzygnięcie zapadnie w pierwszym kwartale br. i po tym odbędzie się Zebranie ZG SOP.

Obecnie finalizowane są w sądzie zmiany merytoryczne w Statucie Stowarzyszenia.

W pierwszym półroczu br. Zarząd Oddziału planuje:

  • udział w 20 Jubileuszowych Targach Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej w Katowicach, w tym w Konferencji Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (Dobre Praktyki w BHP),
  • udział w obchodach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy i Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych,
  • udział w XV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

W sprawach organizacyjnych podkreślano dobrą współpracę z Oddziałem Seka S.A., co pozytywnie wpływa na rozwój SOP.

Pozytywnie oceniono utworzenie Słownika Biograficznego Zasłużonych dla Ochrony Pracy w kwartalniku SOP oraz informację od Grzegorza Juraszka Wiceprezesa ZG SOP w sprawie umieszczenia w najbliższy wydaniu kwartalnika biogramu Krzysztofa Galbarczyka, który pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy działającej przy Sejmie RP i ostatnio przez dwie kadencje był wybierany na Prezesa Oddziału w Katowicach, a w następnych wydaniach – biogramu Adam Belucha, który odegrał znaczącą rolę w Państwowej Inspekcji Pracy, GIP, ROP i w Polskim hutnictwie. Zebrani jednogłośnie rekomendowali ww. osoby do wpisu do Słownika Biograficznego Zasłużonych dla Ochrony Pracy.

W tym kontekście należy rozważyć w ścisłej współpracy z członkiem Stowarzyszenia Jerzym Hamrozem możliwość monitorowania miejsc spoczynku zasłużonych dla ochrony pracy m.in. na obszarze działania Oddziału.

Zarząd Oddziału serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w aktywność Oddziału.

Dr inż. Marcin Krause

Prezes Oddziału w Katowicach