Marcin Krause

Dane kontaktowe: marcin.krause@polsl.pl; tel. 517644383.

Zawód i specjalność: nauczyciel akademicki z tytułem doktora nauk technicznych (2002); specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obszary zainteresowań: zagrożenia w środowisku pracy, ocena ryzyka zawodowego, analiza wypadków przy pracy, edukacja i szkolenie, systemy zarządzania, bezpieczeństwo publiczne.

Wykształcenie: dzienne studia jednolite magisterskie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (1992-1997); dzienne studia doktoranckie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (1997-2002).

Doświadczenie zawodowe:

  1. Charakter pracy: pracownik naukowo-dydaktyczny; zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach jednolitych magisterskich, studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.
  2. Podstawowe miejsce zatrudnienia (umowa mianowania): adiunkt i asystent (Politechnika Śląska w Gliwicach – Wydział Górnictwa i Geologii, 20 lat stażu pracy).
  3. Regularne miejsce pracy (umowa zlecenie, umowa o pracę): wykładowca i adiunkt (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – Wydział Nauk Technicznych, 15 lat).
  4. Inne miejsca pracy (umowa zlecenie, umowa o dzieło):wykładowca (Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu).

Osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia:

  1. Osiągnięcia naukowo-badawcze: 202 recenzowane publikacje naukowe (w tym 7 monografii naukowych i podręczników autorskich, 54 rozdziałów w monografiach naukowych, 127 publikacji w czasopismach, 14 publikacji w materiałach konferencyjnych); 116 wygłoszonych referatów naukowych; 33 zrealizowane prace naukowo-badawcze.
  2. Osiągnięcia dydaktyczne: promotor (154 prac magisterskich, 231 prac inżynierskich, 195 projektów inżynierskich, 337 prac dyplomowych i końcowych na studiach podyplomowych); recenzent (39 prac magisterskich, 182 prace inżynierskie, 223 projekty inżynierskie).
  3. Nagrody i wyróżnienia: Indywidualne i Zespołowe Nagród Rektora (Politechnika Śląska, Gliwice, 2000-2015) za działalność naukową (2000, 2003, 2013), działalność dydaktyczną (2004, 2015) i działalność organizacyjną (2009, 2011, 2012); Srebrna Odznaka Honorowa (ZG SITPH, 2008); Brązowy Krzyż Zasługi(Prezydent RP, Warszawa 2011); Odznaka Honorowa Zasłużony dla Ochrony Pracy (GIP, Warszawa, 2017).

 

Powrót do strony oddziału.