sop

Kontakt

Zarząd Główny Stowarzyszenia Ochrony Pracy

ul. M. Paca 37,

04-386 Warszawa

tel. 22  517 88 06,

fax: 22 517 88 87

email: zg.sop@sop.org.pl

Telefonny

 1. Prezes ZG Tadeusz Sułkowski, tel kom. 603 635 933
 2. Wiceprezes ZG Grzegorz Juraszek, tel. kom. 508 154 497
 3. Wiceprezes ZG Czesław Kowalczyk, tel. kom. 606 224 170
 4. Członek ZG Krzysztof Galbarczyk, tel. kom. 608 307 120
 5. Członek ZG Marian Liwo, tel. kom. 662 010 098

Formularz kontaktowy

  DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ NA SZKOLENIE

  Aby formularz został przyjęty muszą zostać wpisane poniższe dane:

  Imię:

  Nazwisko:

  Pesel:

  Płeć:

  Data urodzenia:

  Miejsce urodzenia:

  Miejscowość:

  Województwo:

  DANE KONTAKTOWE

  Adres do korespondencji:

  Miejscowość:

  Ulica:

  Nr. domu:

  Nr. lokalu:

  Kod pocztowy:

  -

  Powiat:

  Województwo:

  Typ miejscowości:

  Email:

  Telefon komórkowy:

  Telefon stacjonarny:

  DANE DODATKOWE

  Wykształcenie:

  Opieka nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną:

  DANE PRACODAWCY

  Aby formularz został przyjęty muszą zostać wpisane poniższe dane:

  Pełna nazwa firmy:

  NIP:

  REGON:

  PKD:

  Adres firmy:

  Nr. domu:

  Nr. lokalu:

  Kod pocztowy firmy:

  -

  Gmina:

  Powiat:

  Województwo:

  Typ miejscowości:

  Telefon:

  Email:

  Status przedsiębiorstwa:

  Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany do samodzielnego określenia statusu swojego przedsiębiorstwa!
  Oświadczam, że w/w firma jest, mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z Ustawą z dn. 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dn. 25.02.2004r.
  sprawdź klasyfikację

  ---