Władze

27 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy, podczas którego wybrano nowy Zarząd Główny SOP w następującym składzie:

Grzegorz Juraszek – Prezes

prof. Marian Liwo – Wiceprezes

 

 

dr Tadeusz Sułkowski – Wiceprezes

 

Krzysztof Galbarczyk – Członek ZG

 

Marek Maszewski – Członek ZG