sop

Władze

8 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy, podczas którego wybrano nowy Zarząd Główny SOP w następującym składzie:

dr Tadeusz Sułkowski – Prezes

 

dr Czesław Kowalczyk – Wiceprezes

 

Grzegorz Juraszek – Wiceprezes

 

prof. Marian Liwo – Członek ZG

 

Krzysztof Galbarczyk – Członek ZG