Krzysztof Galbarczk

Dane kontaktowe: kigalb@gmail.pl; tel. 608 307 120.

Zawód i specjalność: nadinspektor pracy; gł. specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, koordynator nadzoru i kontroli nad wielkopowierzchniowymi placówkami handlowymi na terenie woj. śląskiego.

Obszary zainteresowań: zagrożenia w środowisku pracy, ocena ryzyka zawodowego, analiza wypadków przy pracy, edukacja i szkolenie, systemy zarządzania, bezpieczeństwo publiczne.

Wykształcenie:aplikacja inspektorska w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe:

  1. Charakter pracy:nadinspektor pracy, z-ca przewodniczącego i członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, doradca Rady Społeczno-Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim.
  2. Audytor w zakresie prawa pracy i bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, koordynator współdziałania Okręgowego Inspektora Pracy z Państwową Strażą Pożarną na terenie woj. śląskiego.

Osiągnięcia: przeprowadzenie ok. 3000 kontroli w zakresie prawa pracy i bezpieczeństwa pracy jako inspektor pracy, a następnie nadinspektor pracy w okresie zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy, publikowanie artykułów w „Inspektorze pracy” i w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym „ Praca. Zdrowie. Bezpieczeństwo.”, wykładowca.

Nagrody i wyróżnienia: Indywidualne i Zespołowe Nagrody Okręgowego Inspektora Pracy za działalność kontrolną; Złoty Krzyż zasługi nadany przez Prezydenta RP; Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego; Odznaka Honorowa Zasłużony dla Ochrony Pracy nadana przez Głównego Inspektora Pracy PIP.

Powrót do strony oddziału.