sop

Oddziały stowarzyszenia

Stowarzyszenie Ochrony Pracy Posiada wiele oddziałów na terenie kraju. W chwili obecnej zapraszamy działania w następujących jednostkach terenowych:
  1. Oddział Dolnośląski.
  2. Oddział Lubelski..
  3. Oddział Łódzki.
  4. Oddział Mazowiecki.
  5. Oddział Podkarpacki.
  6. Oddział Pomorski.
  7. Oddział Śląsko-Dąbrowski.
  8. Oddział Wielkopolski.
  9. Oddział Zachodniopomorski.