sop

Oddział Łódzki

Prezes Oddziału dr Czesław Kowalczyk, tel. 606 224 170.

Zastępca Prezesa Oddziału: Adam Sikora, tel. 509 33 10 26

Adres Oddziału: ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź.

Spotkanie w Radomsku

Zgodnie z programem działania Oddziału SOP w Łodzi – odbyło się spotkanie wyjazdowe członków Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Ochrony Pracy w nowoczesnej fabryce szyb zespolonych PRESS GLASS S.A. w Radomsku. Zakład radomski produkuje szyby zespolone, fasadowe, laminowane, hartowane i solarne.

Celem spotkania było zapoznanie się z wdrożonymi narzędziami systemu zarządzania ochroną pracy, w tym zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz uzyskanymi efektami.

Podczas spotkania członkowie SOP zapoznali się z historią firmy, techniczną stroną produkcji szyb oraz problematyką bezpieczeństwa pracy w zakładzie. Specjalista ds. BHP, Jerzy Nieśmiałek (również członek SOP Łódź), omówił typowe zagrożenia występujące podczas procesu produkcji oraz stosowane działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy, m.in. monitoring stanowisk pracy, na których występuje duże zagrożenie wypadkowe.

Podczas zwiedzania zakładu produkcyjnego było widoczne zaangażowanie pracowników w poprawę bezpieczeństwa pracy. W szerokiej dyskusji podzielono się spostrzeżeniami i wymieniono doświadczeniami. Wyrażono także chęć dalszej współpracy w zakresie modyfikacji narzędzi w systemach ochrony pracy. Na zakończenie wizyty p. Czesław Kowalczyk, Prezes Oddziału SOP w Łodzi, podsumował spotkanie, uznając je za bardzo owocne i korzystne, zarówno dla członków SOP, jak i dla zwiedzanej firmy.