Statutowe zebranie oddziału

W siedzibie Oddziału SOP w Katowicach w dniu 05.03.2020 r. odbyło się statutowe Zebranie na którym Dyrektor Oddziału Seka S.A. Pan Tomasz Boduszek przedstawił propozycję współpracy z Oddziałem SOP. Ponadto omówiono wyniki spotkania z Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach Panem Krzysztofem Sudołem. Wypracowano wspomnienie o Jurku Wydmańskim, które zostanie przedstawione na łamach marcowych Inspektora Pracy, Atestu i Informatora Ochrony Pracy.