O nas

Jako stowarzyszenie o charakterze eksperckim stwarzamy szanse dla profesjonalistów z różnych dziedzin, działających w interdyscyplinarnym obszarze ochrony pracy. Celem naszym jest wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności wysokiej klasy specjalistów dla doskonalenia stanu ochrony pracy w Polsce – z jednoczesnym umożliwieniem rozwoju fachowego członków i współpracowników stowarzyszenia. Nasze cele wynikające z misji dotyczą także:

  • umacniania w społeczeństwie wiedzy z zakresu ochrony pracy w zatrudnieniu opartym na różnych podstawach jego wykonywania,
  • promowania w społeczeństwie wiedzy z zakresu ochrony pracy,
  • podejmowania działań służących prewencji w obszarze ochrony człowieka w środowisku pracy oraz w sferze publicznej,
  • budowania uznania i prestiżu dla grupy zawodowej reprezentującej obszar ochrony pracy,
  • tworzenia standardów zawodowych i etycznych dla profesjonalistów działających w obszarze ochrony pracy,
  • tworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń zawodowych w zakresie ochrony pracy,
  • doskonalenia oraz wzmacniania więzi środowiskowej profesjonalistów działających w obszarze ochrony pracy.