sop
Misją Stowarzyszenia Ochrony Pracy jest kształtowanie problematyki ochrony pracy i bezpiecznych zachowań wśród społeczeństwa

Aktualności

Posiedzenie Oddziału Katowickiego

Skrócone sprawozdanie z posiedzenia statutowego Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Ochrony Pracy odbytego w dniu 17.09.2019 r. w Katowicach. 1.Porozumienie : omówiono zakres i formy współpracy  wynikające

Czytaj więcej »

Współpraca z FZZMiHwP

Podpisanie deklaracji o współpracy FZZMiHwP ze Stowarzyszeniem Ochrony Pracy W dniu 25 czerwca 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników (FZZMiHwP) przy ul. Długiej w Warszawie odbyło się podpisanie deklaracji o współpracy związkowców i Stowarzyszenia Ochrony Pracy (SOP). Strony deklaracji zobowiązały się

Czytaj więcej »

XI Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 13-15 maja 2019 r. obradował w Katowicach XI Europejski Kongres Gospodarczy, największa biznesowa impreza Europy Centralnej. Organizatorami imprezy byli: prezydent Katowic, marszałek województwa oraz wojewoda śląski. W Kongresie wziął udział Adam Beluch – ekspert z Oddziału SOP w Katowicach. Odbyło się

Czytaj więcej »

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych w dniu 26 kwietnia 2019r. odbędzie się konferencja w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, przy ul. Wierzbowej 16. Organizatorami konferencji są: Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Podkarpacki Państwowy Inspektor Sanitarny, Prezes

Czytaj więcej »

Targi BHP z udziałem SOP

19 Targi BHP i Ochrony Przeciwpożarowej odbyły się w dniach 2-4 kwietnia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Targi były objęte honorowym patronatem Głównego Inspektora Pracy, Wyższego Urzędu Górniczego i Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas Targów wystawcy prezentowali najnowsze osiągnięcia  w dziedzinie bezpieczeństwa pracy.

Czytaj więcej »

Konferencja w Rzeszowie

Konferencja w Rzeszowie Stowarzyszenie Ochrony Pracy przyjęło patronat nad piątą edycją Ogólnopolskiej Konferencji „Podkarpacie dla biznesu”, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019r. w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej. Hasło tej edycji to: W świetle zmieniających się

Czytaj więcej »

Założenia projektów w zakresie edukacji bhp

W trosce o wyższy poziom edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Zarząd Główny Stowarzyszenia Ochrony Pracy pracuje nad sformułowaniem założeń projektów dotyczących m.in. edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prac badawczych i diagnostycznych w sferze bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa publicznego, oceny

Czytaj więcej »