Zebranie wyborcze oddziału łódzkiego SOP

W dniu dzisiejszym w siedzibie łódzkiego oddziału SOP odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków oddziału. Na zebraniu było obecnych 15 członków oddziału. Dotychczasowy Prezes Oddziału dr Czesław Kowalczyk przedstawił sprawozdanie z działalności oddziału. Po wystąpieniu Prezesa Oddziału zaprezentowano nowych kandydatów do organów oddziału.

Po niejawnych wyborach wyłoniono nowy zarząd oraz komisję rewizyjną w składzie:

  1. Artur Murgrabia – Prezes Zarządu Oddziału.
  2. Strzelec Przemysław – Wiceprezes Zarządu Oddziału.
  3. Kruz Rafał – Wiceprezes Zarządu Oddziału.
  4. Adam Sikora – Sekretarz Oddziału.
  5. Kamila Siuta – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
  6. Julia Łódzik – Członek Komisji Rewizyjnej.
  7. Fryderyk Białas – Członek Komisji Rewizyjnej.

Po wyborach zebranie oddziału zakończono.