Walne Zebranie Stowarzyszenia Ochrony Pracy

Zarząd Główny Stowarzyszenia Ochrony Pracy uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków, które zwołuje na dzień 27 czerwca 2023 r. w Warszawie.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

  1. Informacja o zwołaniu WZ.
  2. Klauzula RODO do pełnomocnictwa na WZ.
  3. Aktualizacja kwestionariusza członka SOP RODO.
  4. Załącznik 1: Porządek obrad WZ członków SOP.
  5. Załącznik 2: Pełnomocnictwo na WZ SOP