Poszerzone statutowe zebranie Zarządu Oddziału SOP w Katowicach

W dniu 8.08.2023 r. w Katowicach odbyło się poszerzone statutowe zebranie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Ochrony Pracy. W zebraniu wzięli udział:

 1. dr Marcin Krause – Prezes Zarządu Oddziału SOP w Katowicach,
 2. Krzysztof Galbarczyk – zastępca Prezesa Zarządu Oddziału,
 3. Zenon Grzelka – zastępca Prezesa Zarządu Oddziału,
 4. Pelagia Piega – ekspert SOP,
 5. Jerzy Kubis – ekspert SOP,
 6. Roman Adler – sekretarz Zarządu Oddziału.

Podczas zebrania omówiono:

 • propozycje do planu pracy Stowarzyszenia na najbliższą kadencję,
 • zadania Oddziału po Walnym Zebraniu Członków SOP,
 • wnioski Walnego Zebrania związane z „Informatorem Ochrony Pracy”,
 • bieżącą działalność Oddziału,
 • plany działań na drugie półrocze 2023 r.

Rozważano możliwość wszczęcia w Stowarzyszeniu dyskusji o poruszanych na zebraniach problemach związanych ze szkoleniami BHP oraz w przesłanym do redakcji „Informatora…” artykule prof. Mariana Liwo „Zmiany w przepisach prawa pracy i innych gałęziach prawa jako przykład populizmu i oddziaływania grup nacisku mijającego się z dbałością o jakość prawa i poszanowanie człowieka w procesie pracy oraz efektywność prawa”.

Autor: Roman Adler