Informator Ochrony Pracy

Kwartalnik Informator Ochrony Pracy

Informator Ochrony Pracy jest kwartalnikiem Stowarzyszenia Ochrony Pracy, przeznaczonym w szczególności dla:

· pracowników służb bhp;

· pracodawców małych firm, samodzielnie pełniących obowiązki służby bhp;

· innych osób związanych z bezpieczeństwem pracy.

W numerze można znaleźć:

· Informacje o bieżącej działalności Stowarzyszenia Ochrony Pracy;

· wyjaśnienia otrzymane na pytania skierowane przez redakcję do ministerstw lub organów nadzoru nad warunkami pracy, lub odpowiedzi specjalistów na pytania Czytelników;

· wybrane przepisy dotyczące bhp (wraz z krótką charakterystyką), które ukazały się w minionym kwartale;

· omówienia bardziej przydatnych przepisów;

· wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego związane z ochroną pracy;

· ciekawostki z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy;

· kolejne hasła "Słowniczka inspektora bhp".

Prenumerata: roczna – 36 zł + 5% VAT;