O nas

O Stowarzyszeniu

Nasze cele

Jako stowarzyszenie o charakterze eksperckim stwarzamy szanse dla profesjonalistów z różnych dziedzin, działających w interdyscyplinarnym obszarze ochrony pracy. Celem naszym jest wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności wysokiej klasy specjalistów dla doskonalenia stanu ochrony pracy w Polsce - z jednoczesnym umożliwieniem rozwoju fachowego członków i współpracowników stowarzyszenia. Nasze cele wynikające z misji dotyczą także:

- umacniania w społeczeństwie wiedzy z zakresu ochrony pracy w zatrudnieniu opartym na różnych podstawach jego wykonywania

- podejmowania działań służących prewencji w obszarze ochrony człowieka w środowisku pracy oraz w sferze publicznej;

- budowania uznania i prestiżu dla grupy zawodowej reprezentującej obszar ochrony pracy;

- tworzenia standardów zawodowych i etycznych dla profesjonalistów działających w obszarze ochrony pracy;

- tworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń zawodowych w zakresie ochrony pracy;

- doskonalenia oraz wzmacniania więzi środowiskowej profesjonalistów działających w obszarze ochrony pracy.