Misją Stowarzyszenia Ochrony Pracy jest kształtowanie problematyki ochrony pracy i bezpiecznych zachowań wśród społeczeństwa

Cele Stowarzyszenia:

  • prezentacja stanowiska w sprawach dotyczących problematyki ochrony pracy,
  • propagowanie poprawy warunków pracy w branżach, w których istnieje szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia,
  • działalność edukacyjna na rzecz gospodarki energetycznej, budownictwa, transportu, oraz innych gałęzi gospodarki,
  • wydawanie publikacji w zakresie ochrony pracy.


Stowarzyszenie, zrzeszając wysokiej rangi specjalistów, realizuje swoje cele poprzez:

  • współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami grupującymi pracowników i pracodawców, instytucjami naukowymi, prasą i innymi organizacjami zainteresowanymi poprawą warunków pracy,
  • inicjowanie nowelizacji przepisów z zakresu prawa pracy,
  • organizację szkoleń, sympozjów, konferencji oraz konkursów,
  • działania na rzecz ochrony pracy, mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i przestrzeganie przepisów w zakresie stosunku pracy.

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych w dniu 26 kwietnia 2019r. odbędzie się konferencja w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, przy ul. Wierzbowej 16. Organizatorami konferencji są: Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Podkarpacki Państwowy Inspektor Sanitarny, Prezes

Czytaj więcej »

Targi BHP z udziałem SOP

19 Targi BHP i Ochrony Przeciwpożarowej odbyły się w dniach 2-4 kwietnia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Targi były objęte honorowym patronatem Głównego Inspektora Pracy, Wyższego Urzędu Górniczego i Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas Targów wystawcy prezentowali najnowsze osiągnięcia  w dziedzinie bezpieczeństwa pracy.

Czytaj więcej »

Konferencja w Rzeszowie

Konferencja w Rzeszowie Stowarzyszenie Ochrony Pracy przyjęło patronat nad piątą edycją Ogólnopolskiej Konferencji „Podkarpacie dla biznesu”, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019r. w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej. Hasło tej edycji to: W świetle zmieniających się

Czytaj więcej »

Założenia projektów w zakresie edukacji bhp

W trosce o wyższy poziom edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Zarząd Główny Stowarzyszenia Ochrony Pracy pracuje nad sformułowaniem założeń projektów dotyczących m.in. edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prac badawczych i diagnostycznych w sferze bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa publicznego, oceny

Czytaj więcej »