Misją Stowarzyszenia Ochrony Pracy jest kształtowanie problematyki ochrony pracy i bezpiecznych zachowań wśród społeczeństwa

Cele Stowarzyszenia:

  • prezentacja stanowiska w sprawach dotyczących problematyki ochrony pracy,
  • propagowanie poprawy warunków pracy w branżach, w których istnieje szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia,
  • działalność edukacyjna na rzecz gospodarki energetycznej, budownictwa, transportu, oraz innych gałęzi gospodarki,
  • wydawanie publikacji w zakresie ochrony pracy.


Stowarzyszenie, zrzeszając wysokiej rangi specjalistów, realizuje swoje cele poprzez:

  • współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami grupującymi pracowników i pracodawców, instytucjami naukowymi, prasą i innymi organizacjami zainteresowanymi poprawą warunków pracy,
  • inicjowanie nowelizacji przepisów z zakresu prawa pracy,
  • organizację szkoleń, sympozjów, konferencji oraz konkursów,
  • działania na rzecz ochrony pracy, mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i przestrzeganie przepisów w zakresie stosunku pracy.

Aktualności

Posiedzenie Oddziału Katowickiego

Skrócone sprawozdanie z posiedzenia statutowego Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Ochrony Pracy odbytego w dniu 17.09.2019 r. w Katowicach. 1.Porozumienie : omówiono zakres i formy współpracy  wynikające

Czytaj więcej »

Współpraca z FZZMiHwP

Podpisanie deklaracji o współpracy FZZMiHwP ze Stowarzyszeniem Ochrony Pracy W dniu 25 czerwca 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników (FZZMiHwP) przy ul. Długiej w Warszawie odbyło się podpisanie deklaracji o współpracy związkowców i Stowarzyszenia Ochrony Pracy (SOP). Strony deklaracji zobowiązały się

Czytaj więcej »

XI Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 13-15 maja 2019 r. obradował w Katowicach XI Europejski Kongres Gospodarczy, największa biznesowa impreza Europy Centralnej. Organizatorami imprezy byli: prezydent Katowic, marszałek województwa oraz wojewoda śląski. W Kongresie wziął udział Adam Beluch – ekspert z Oddziału SOP w Katowicach. Odbyło się

Czytaj więcej »