Konferencja w Rzeszowie

Konferencja w Rzeszowie
Stowarzyszenie Ochrony Pracy przyjęło patronat nad piątą edycją Ogólnopolskiej Konferencji „Podkarpacie dla biznesu”, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019r. w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej. Hasło tej edycji to: W świetle zmieniających się przepisów”. Celem konferencji jest merytoryczne i praktyczne wsparcie uczestników rynku pracy, motywowanie ich do rozwoju oraz tworzenie nowych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału kadrowgo Podkarpacia a szczególnie absolwentów wyższych uczelni. Prelegentem na konferencji będzie m.in. prof. Marian Andrzej Liwo – Prezes oddziału SOP w Rzeszowie. Uczestnikami spotkania będą także Grzegorz Juraszek – Wiceprezes SOP oraz Edward Kołodziejczyk – Rzecznik Prasowy SOP.