Misją Stowarzyszenia Ochrony Pracy jest kształtowanie problematyki ochrony pracy i bezpiecznych zachowań wśród społeczeństwa

Cele Stowarzyszenia:

  • prezentacja stanowiska w sprawach dotyczących problematyki ochrony pracy,
  • propagowanie poprawy warunków pracy w branżach, w których istnieje szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia,
  • działalność edukacyjna na rzecz gospodarki energetycznej, budownictwa, transportu, oraz innych gałęzi gospodarki,
  • wydawanie publikacji w zakresie ochrony pracy.


Stowarzyszenie, zrzeszając wysokiej rangi specjalistów, realizuje swoje cele poprzez:

  • współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami grupującymi pracowników i pracodawców, instytucjami naukowymi, prasą i innymi organizacjami zainteresowanymi poprawą warunków pracy,
  • inicjowanie nowelizacji przepisów z zakresu prawa pracy,
  • organizację szkoleń, sympozjów, konferencji oraz konkursów,
  • działania na rzecz ochrony pracy, mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i przestrzeganie przepisów w zakresie stosunku pracy.

Aktualności

Nowe oddziały terenowe

Uchwała nr 2/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie powołania nowych oddziałów Zarząd Główny Stowarzyszenia Ochrony Pracy, na podstawie § 31. ust. 1.

Czytaj więcej »

Pan Edward już nie napisze…

Wspomnienie o Edwardzie Kołodziejczyku Zaledwie kilka tygodni temu zaprosiliśmy Pana Edwarda na pogawędkę dotyczącą założeń do publikacji książkowej poświęconej Stowarzyszeniu Ochrony Pracy, jego genezie, dokonaniom i perspektywom. Gdy

Czytaj więcej »