Targi BHP z udziałem SOP

19 Targi BHP i Ochrony Przeciwpożarowej odbyły się w dniach 2-4 kwietnia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Targi były objęte honorowym patronatem Głównego Inspektora Pracy, Wyższego Urzędu Górniczego i Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas Targów wystawcy prezentowali najnowsze osiągnięcia  w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. W strefie ekspertów było stoisko SOP, w którym dyżur pełnili członkowie Katowickiego Oddziału SOP. Ponadto podczas konferencji dr. inż. Marcin Krause (członek Oddziału Katowickiego) przeprowadził wykład na temat: Aktualne wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-ISO 45001:2018. W grupie ekspertów aktywnie uczestniczyli: Jarosław Rozmus, Krzysztof Galbarczyk i  Adam Beluch.