Zgłoszenie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ NA SZKOLENIE
 
Aby formularz został przyjęty muszą zostać wpisane poniższe dane:
Imię:
 
Nazwisko:
 
PESEL:
 
Płeć:
kobieta   mężczyzna
 
Data urodzenia:
(dzień/miesiąc/rok)
/ /
 
 
 
Miejsce urodzenia:
- miejscowość
 
Miejsce urodzenia:
- województwo
 
 
DANE KONTAKTOWE
 
Adres do korespondencji:
miejscowość:
 

ulica:
 

nr domu: nr lokalu:
 
 
Kod pocztowy:
-  
 
 
 
Powiat:
 
Województwo:
 
Typ miejscowości:
obszar miejski   obszar wiejski
 
Telefon stacjonarny:
 
Telefon komórkowy:
 
E-mail:
 
 
DANE DODATKOWE
 
Wykształcenie:
 
Opieka nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną:
Tak   Nie
 
 
DANE PRACODAWCY
 
Aby formularz został przyjęty muszą zostać wpisane poniższe dane:
Pełna nazwa firmy:
 
NIP:
(10 cyfr)
 
REGON:
(9 lub 14 cyfr)
 
PKD:
Adres firmy:

nr domu:  nr lokalu:
Kod pocztowy firmy:
-  
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Typ miejscowości:
obszar miejski   obszar wiejski
Telefon:
E-mail:
Status przedsiębiorstwa:
mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany do samodzielnego określenia statusu swojego przedsiębiorstwa!
Oświadczam, że w/w firma jest, mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z Ustawą z dn. 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dn. 25.02.2004r.
sprawdź klasyfikację


Stowarzyszenie Ochrony Pracy
© Stowarzyszenie Ochrony Pracy
ul. Paca 37, 04-386 Warszawa
tel. 22 517 88 06, fax 22 517 88 87
e-mail:zg.sop@o2.pl
Strona Główna | O stowarzyszeniu | Aktualności | Wydawnictwa | Forum