Toruń

Prezes Oddziału - ,

Adres Oddziału:

 

WSPOMNIENIE O EDWARDZIE ZWIERZCHOWSKIM

wieloletnim okręgowym inspektorze pracy w Bydgoszczy

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy należał do tych placówek Państwowej Inspekcji Pracy, które od początku objęcia urzędu głównego inspektora pracy w 1990 roku odwiedzałem dość często z racji wielu ciekawych i użytecznych inicjatyw tamtejszego kierownictwa. Zauważyłem, że szefostwo bydgoskiego inspektoratu tworzy spójny i świetnie się rozumiejący zespół, któremu sprawnie przewodzi, a zarazem serdecznie „matkuje”, pani Julia Gleń-Cichy, należąca do weteranów wśród kadry okręgowych inspektorów pracy. Moją uwagę zwrócił też zastępca okręgowego inspektora pan Edward Zwierzchowski - jako bardzo kompetentny i rzeczowy członek kierownictwa okręgu. Miał bogate doświadczenie zawodowe, wyniesione z przemysłu i - co bardzo cenne - wykraczające poza problematykę inspektorską Gdy referował sprawy inspekcji pracy na swoim terenie, przedstawiając je w szerszym kontekście stanu rynku pracy i trudnego społecznie okresu transformacji, z satysfakcją widziałem, że rozumie znaczenie misji naszego urzędu w tym trudnym czasie. Wkrótce zacząłem postrzegać go nie tylko jako zastępcę szefa okręgu, lecz i naturalnego kandydata na następcę na to stanowisko. Toteż gdy Pani Julia Gleń-Cichy zdecydowała się przejść na emeryturę, nie miałem wątpliwości kto będzie najwłaściwszą osobą, by stanąć przed Radą Ochrony Pracy i uzyskać pozytywną opinię na stanowisko okręgowego inspektora w Bydgoszczy.

Nie zawiodłem się. Pan Edward Zwierzchowski zaprezentował się Radzie jako tyleż fachowy, co charakteryzujący się otwartą głową, kandydat. Odpowiadał na pytania Rady wyczerpująco, a zarazem bardzo konkretnie, co przesądziło o jednogłośnie pozytywnym wyniku głosowania w jego sprawie. Z satysfakcją gratulowałem mu przebiegu przesłuchania i wyniku głosowania, dając go jednocześnie kolejnym kandydatom do stanowisk okręgowych Inspektorów za wzór.

I tak od 1 maja 1992 roku powołałem pana Edwarda Zwierzchowskiego na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy i do końca kierowania przeze mnie Państwową Inspekcją Pracy uważałem tę decyzję za w pełni trafną.

Spośród licznych spotkań z panem Edwardem Zwierzchowskim na naradach kierownictwa PIP oraz podczas moich wizyt w okręgu bydgoskim, szczególnie utkwiła mi w pamięci wizytacja w bydgoskim ZACHEM-ie w 1993 roku. Była doskonale przygotowana przez pana Edwarda - obejmowała najbardziej newralgiczne odcinki tego ogromnego wówczas zakładu, generującego liczne zagrożenia w sferze bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, a także bezpieczeństwa publicznego. Mogłem wówczas z satysfakcją docenić jak znacznym autorytetem cieszy się nasz okręgowy inspektor, a zarazem jak skutecznie znajduje wspólny język z odpowiedzialnymi za sprawy bezpieczeństwa przedstawicielami kierownictwa ZACHEM-u oraz innych organów kontroli państwowej.

OIP w Bydgoszczy kierowany przez pana Edwarda Zwierzchowskiego był także zaangażowany w ścisłą współpracę z Bydgoskimi Targami SAWO. Patronując tym targom uczestniczyłem kilkakrotnie w uroczystości otwarcia ich corocznych edycji. Była to dodatkowa okazja do spotkań z panem Edwardem i pogawędki o aktualnych problemach okręgu i kadry inspektorskiej, zawsze utwierdzającej mnie w przekonaniu, że okręg jest dobrze kierowany.

Po przejściu na emeryturę w roku 2008 pan Edward Zwierzchowski przystąpił do Stowarzyszenia Ochrony Pracy - służąc Stowarzyszeniu swoją energią i doświadczeniem, czym dawał wyraz bezinteresowności, coraz rzadszej współcześnie. Brał czynny udział w pracach Stowarzyszenia, m.in. w komisji uchwał i wniosków.

Z wielkim żalem i zaskoczeniem odebraliśmy wiadomość o jego odejściu, tym bardziej że w trakcie jego choroby pozostawaliśmy z nim w kontakcie i serdecznie liczyliśmy na jego powrót do zdrowia.

Pan Edward Zwierzchowski pozostaje w mojej pamięci jako osoba powszechnie szanowana i lubiana za koleżeńskość i bezpośredniość w kontaktach z otoczeniem, a zarazem wrażliwa na krzywdę ludzką. Jestem przekonany, że dobrze zapisał się w dziejach Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Tadeusz Sułkowski

Główny Inspektor Pracy

w latach 1990–1999

Prezes Stowarzyszenia Ochrony Pracy


 

 

 

 

 

 


Stowarzyszenie Ochrony Pracy
© Stowarzyszenie Ochrony Pracy
ul. Paca 37, 04-386 Warszawa
tel. 22 517 88 06, fax 22 517 88 87
e-mail:zg.sop@o2.pl
Strona Główna | O stowarzyszeniu | Aktualności | Wydawnictwa | Forum