Władze

8 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy, podczas którego wybrano nowy Zarząd Główny SOP w następującym składzie: dr Tadeusz Sułkowski – Prezes, dr Czesław Kowalczyk i Grzegorz Juraszek - Wiceprezesi oraz prof. Marian Liwo i Krzysztof Galbarczyk - Członkowie.

dr Tadeusz Sułkowski

Prezes ZG

dr Czesław Kowalczyk

Wiceprezes ZG

Grzegorz Juraszek

Wiceprezes ZG

prof. dr hab. Marian Liwo

Członek ZG

Krzysztof Galbarczyk

Członek ZG

 

 


Stowarzyszenie Ochrony Pracy
© Stowarzyszenie Ochrony Pracy
ul. Paca 37, 04-386 Warszawa
tel. 22 517 88 06, fax 22 517 88 87
e-mail:zg.sop@o2.pl
Strona Główna | O stowarzyszeniu | Aktualności | Wydawnictwa | Forum