Stowarzyszenie Ochrony Pracy

Interdyscyplinarne grono specjalistów działających na rzecz bezpieczeństwa pracy i praw pracowniczych

Misją Stowarzyszenia Ochrony Pracy jest kształtowanie problematyki ochrony pracy i bezpiecznych zachowań wśród społeczeństwa

Cele Stowarzyszenia:

  • prezentacja stanowiska w sprawach dotyczących problematyki ochrony pracy,
  • propagowanie poprawy warunków pracy w branżach, w których istnieje szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia,
  • działalność edukacyjna na rzecz gospodarki energetycznej, budownictwa, transportu, oraz innych gałęzi gospodarki,
  • wydawanie publikacji w zakresie ochrony pracy.

Stowarzyszenie, zrzeszając wysokiej rangi specjalistów, realizuje swoje cele poprzez:

  • współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami grupującymi pracowników i pracodawców, instytucjami naukowymi, prasą i innymi organizacjami zainteresowanymi poprawą warunków pracy,
  • inicjowanie nowelizacji przepisów z zakresu prawa pracy,
  • organizację szkoleń, sympozjów, konferencji oraz konkursów,
  • działania na rzecz ochrony pracy, mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i przestrzeganie przepisów w zakresie stosunku pracy.

Zainteresowanych tematami szkoleń zapraszamy do kontaktu:

Przy Stowarzyszeniu działa Komisja Kwalifikacyjna 653 powołana przez Urząd Regulacji Energetyki
Prowadzone są szkolenia i nadawane są uprawnienia URE w pełnym zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych w grupach G1-elektryczne, G-2 cieplne, G3 – gazowe.

G1 – Elektryczne

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych G1 (elektroenergetyka)

G2 – Cieplne

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych G2 (ciepło)

G3 - gazowe

Szkolenie dla osób przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia do obsługi i eksploatacji urządzeń gazowych

Stowarzyszenie realizuje działalność szkoleniową i egzaminacyjną we współpracy ze spółką SEKA SA, która jest jego członkiem wspierającym. Potrzeby szkoleniowe i egzaminacyjne należy zgłaszać przez poniższy link do właściwych jednostek organizacyjnych spółki SEKA.

Serdecznie zapraszamy!