Zmiana nazw i adresów oddziałów

Uchwała nr 1/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany nazw i adresów oddziałów

Zarząd Główny Stowarzyszenia Ochrony Pracy, na podstawie § 31. ust. 1. pkt 11) Statutu SOP, niniejszym postanawia:

  1. Zmienić nazwę i adres oddziału: Stowarzyszenie Ochrony Pracy – Oddział Łódź, ul. Wróblewskiego 19A, lok. 5, 93-578 Łódź, obejmujący obszar województwa łódzkiego; nowa nazwa i adres: Stowarzyszenie Ochrony Pracy – Oddział Łódzki, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź.
  2. Zmienić nazwę i adres oddziału: Stowarzyszenie Ochrony Pracy – Oddział Toruń, ul. Poprzeczna 5, Krobia, 87-162 Lubicz, obejmujący obszar województwa kujawsko-pomorskiego; nowa nazwa i adres: Stowarzyszenie Ochrony Pracy – Oddział Kujawsko-Pomorski, ul. Królowej Jadwigi 18, III p., 85-231 Bydgoszcz.
  3. Zmienić nazwę i adres oddziału: Stowarzyszenie Ochrony Pracy – Oddział Katowice, ul. Piotra Skargi 8, lok. 21, 40-091 Katowice, obejmujący obszar województwa śląskiego; nowa nazwa i adres: Stowarzyszenie Ochrony Pracy – Oddział Śląsko-Dąbrowski, ul. Dąbrówki 16A, 40-098 Katowice.
  4. Zmienić nazwę oddziału: Stowarzyszenie Ochrony Pracy – Oddział Lublin, ul. Turystyczna 9, 20-209 Lublin, obejmujący obszar województwa lubelskiego; nowa nazwa: Stowarzyszenie Ochrony Pracy – Oddział Lubelski.
  5. Zmienić nazwę i adres oddziału: Stowarzyszenie Ochrony Pracy Oddział w Rzeszowie, ul. Pl. Jana Kilińskiego 2 IIP, lok. B INCEPT, 35-005 Rzeszów, obejmujący obszar województwa podkarpackiego; nowa nazwa i adres: Stowarzyszenie Ochrony Pracy – Oddział Podkarpacki, ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Za Zarząd Główny:

  1. dr Tadeusz Sułkowski – Prezes.
  2. Grzegorz Juraszek – Wiceprezes.
  3. Krzysztof Galbarczyk – Członek.