XI Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 13-15 maja 2019 r. obradował w Katowicach XI Europejski Kongres Gospodarczy, największa biznesowa impreza Europy Centralnej. Organizatorami imprezy byli: prezydent Katowic, marszałek województwa oraz wojewoda śląski. W Kongresie wziął udział Adam Beluch – ekspert z Oddziału SOP w Katowicach.
Odbyło się 150 sesji tematycznych, wypowiadało się ponad 1000 prelegentów, było ponad 12,5 tys. uczestników i ponad 750 akredytowanych przedstawicieli mediów. Kongresowi towarzyszyła dwudniowa impreza European Startup Days, z udziałem przedstawicieli korporacji i odnoszących sukcesy startup-ów. Uczestniczyło w niej ponad 3 tysiące osób. Wiele miejsca w programie poświecono przyszłości Europy, transformacji energetycznej, cyfryzacji, zrównoważonemu rozwojowi i nowym trendom konsumenckim.
Szczegóły na https://www.eecpoland.eu/pl/