Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniu 11 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Okręgowy Inspektor Pracy Krzysztof Sudoł, Członek Zarządu Głównego – Prezes Stowarzyszenia Ochrony Pracy Oddziału w Katowicach Krzysztof Galbarczyk, Wiceprzewodnicząca Oddziału katowickiego Pelagia Piega oraz Jerzy Kubis – ekspert działający w Stowarzyszeniu.

DSC0624

Spotkanie stało się okazją do podsumowania 100 – letniej działalności Państwowej Inspekcji Pracy od momentu powołania instytucji przez Józefa Piłsudskiego, aż do czasów współczesnych.

Przedmiotem spotkania było również omówienie współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach a Stowarzyszeniem Ochrony Pracy – Oddział w Katowicach. Rozmawiano miedzy innymi o wspólnych przedsięwzięciach w obszarze budowania kultury bezpieczeństwa pracy, a także o inicjowaniu działań mających na celu poprawę praworządności w stosunkach pracy. Członkowie Stowarzyszenia zaprezentowali cele statutowe, gdzie jednym z najważniejszych jest kształtowanie właściwych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Okręgowy Inspektor Pracy wyraził przekonanie o konieczności podejmowania wspólnych działań na rzecz ochrony pracy, w szczególności mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy oraz zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy.