Posiedzenie Oddziału Katowickiego z zaproszonymi gośćmi

W dniu 29.08.2019 r.  w siedzibie SEKA S.A. Oddział Katowice odbyło się, z inicjatywy  Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Pracy Oddział Katowice Krzysztofa Galbarczyka, spotkanie przedstawicieli SOP, Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników z dyrekcją oddziału SEKA S.A.

W spotkaniu udział wzięli :

  1. Tomasz Boduszek – Dyrektor Oddziału Katowice SEKA S.A.
  2. Barbara Sitkowska – Z-ca Dyrektora ds. Nadzoru SEKA S.A., członek SOP
  3. Piotr Kursatzky – Z-ca Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników
  4. Adam Beluch –  Członek SOP

Tematy spotkania:

  • formy  współpracy w zakresie szkoleń skarbników podstawowych struktur zakładowych organizacji związkowych,
  • określenie ilości szkoleń i oczekiwanego zakresu tematycznego szkoleń,
  • ustalenie wzajemnych kontaktów dla 13 Rad Okręgów  Federacji Związków Zawodowych  Metalowców i Hutników,
  • zagadnienie ew. archiwizacji dokumentacji historycznej Federacji Związków Zawodowych.