Omówienie i ocena stanu realizacji zawartej Deklaracji o Współpracy

W dniu 28.01.2020 r. w siedzibie Rady Okręgu Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce odbyło się spotkanie, którego tematem było omówienie i ocena stanu realizacji zawartej Deklaracji o Współpracy oraz zakresu informacji ,która zostanie przekazana do Magazynu Hutniczego Dwutygodnika społeczno – zawodowego pracowników hutnictwa w Polsce.

  Obecni na spotkaniu:

– Piotr Kursatzky – Wiceprzewodniczący Federacji

– Stanisław Młynarczyk – Przewodniczący Rady Okręgu Śląskiego

– Krzysztof Galbarczyk – Członek Zarządu Głównego i Prezes Oddziału w Katowicach Stowarzyszenia

– Zenon Grzelka – Wiceprzewodniczący Oddziału w Katowicach