Nowe oddziały terenowe

Uchwała nr 2/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie powołania nowych oddziałów

Zarząd Główny Stowarzyszenia Ochrony Pracy, na podstawie § 31. ust. 1. pkt 11), § 39. i § 40. ust. 1. i 2. Statutu SOP, postanawia powołać następujące oddziały terenowe SOP:

  1. Stowarzyszenie Ochrony Pracy – Oddział Pomorski, z siedzibą w Gdańsku, obejmujący obszar województwa pomorskiego, ul. Wały Piastowskie 1, XIII p., 80-958 Gdańsk.
  2. Stowarzyszenie Ochrony Pracy – Oddział Zachodniopomorski, z siedzibą w Szczecinie, obejmujący obszar województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin;
  3. Stowarzyszenie Ochrony Pracy – Oddział Wielkopolski, z siedzibą w Poznaniu, obejmujący obszar województwa wielkopolskiego, ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań.
  4. Stowarzyszenie Ochrony Pracy – Oddział Dolnośląski, z siedzibą we Wrocławiu, obejmujący obszar województwa dolnośląskiego, ul. Kaszubska 8, lok. 4, 50-214 Wrocław.
  5. Stowarzyszenie Ochrony Pracy – Oddział Mazowiecki, z siedzibą w Warszawie, obejmujący obszar województwa mazowieckiego, ul. Zabraniecka 80, 03-787 Warszawa.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Za Zarząd Główny:

  1. dr Tadeusz Sułkowski – Prezes.
  2. Grzegorz Juraszek – Wiceprezes.
  3. Krzysztof Galbarczyk – Członek.