Władze

8 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy, podczas którego wybrano nowy Zarząd Główny SOP w następującym składzie: dr Tadeusz Sułkowski – Prezes, dr Czesław Kowalczyk i Grzegorz Juraszek - Wiceprezesi oraz prof. Marian Liwo i Krzysztof Galbarczyk - Członkowie.


dr Tadeusz Sułkowski
Prezes ZG

dr Czesław Kowalczyk
Wiceprezes ZG

Grzegorz Juraszek
Wiceprezes ZG

prof. dr hab. Marian Liwo
Członek ZG

Krzysztof Galbarczyk
Członek ZG