Stowarzyszenie Ochrony Pracy

Interdyscyplinarne grono specjalistów działających na rzecz bezpieczeństwa pracy i praw pracowniczych

Misją Stowarzyszenia Ochrony Pracy jest kształtowanie problematyki ochrony pracy i bezpiecznych zachowań wśród społeczeństwa

Przy Stowarzyszeniu działa Komisja Kwalifikacyjna 653 powołana przez Urząd Regulacji Energetyki
Prowadzone są szkolenia i nadawane są uprawnienia URE w pełnym zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych w grupach G1-elektryczne, G-2 cieplne, G3 – gazowe.

Zainteresowanych tematami szkoleń zapraszamy do kontaktu:

G1 – Elektryczne

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych G1 (elektroenergetyka)

G2 – Cieplne

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych G2 (ciepło)

G3 - gazowe

Szkolenie dla osób przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia do obsługi i eksploatacji urządzeń gazowych

Po zdanym egzaminie na uprawnienia energetyczne otrzymują Państwo od nas świadectwo kwalifikacyjne, które jest ważne przez 5 lat.
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby uzyskać wymienione świadectwa kwalifikacji – zarówno uprawnienia energetyczne jak i uprawnienia elektryczne – prosimy o wypełnienie formularza lub kontakt telefoniczny.
Serdecznie zapraszamy!