Zgłoszenie

Stowarzyszenie realizuje działalność szkoleniową i egzaminacyjną we współpracy ze spółką SEKA SA, która jest jego członkiem wspierającym. Potrzeby szkoleniowe i egzaminacyjne należy zgłaszać przez poniższy link do właściwych jednostek organizacyjnych spółki SEKA.

Egzaminy po ww. szkoleniach przeprowadzają członkowie funkcjonującej przy naszym Stowarzyszeniu Ochrony Pracy Komisji Kwalifikacyjnej nr 653 URE