Szkolenia podstawowe

Szkolenia

Stowarzyszenie Ochrony Pracy prowadzi działalność szkoleniową (kursy, seminaria, konferencje) w zakresie:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy;
  • szkolenia zawodowe;
  •  prawo pracy i ubezpieczenia społeczne;
  •  umiejętności, tzw. miękkie.

  Stowarzyszenie realizuje działalność szkoleniową i egzaminacyjną we współpracy ze spółką SEKA SA, która jest jego członkiem wspierającym. Potrzeby szkoleniowe i egzaminacyjne należy zgłaszać przez poniższy link do właściwych jednostek organizacyjnych spółki SEKA.