O stowarzyszeniu

Nasze cele

Jako stowarzyszenie o charakterze eksperckim stwarzamy szanse dla profesjonalistów z różnych dziedzin, działających w interdyscyplinarnym obszarze ochrony pracy. Celem naszym jest wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności wysokiej klasy specjalistów dla doskonalenia stanu ochrony pracy w Polsce - z jednoczesnym umożliwieniem rozwoju fachowego członków i współpracowników stowarzyszenia. Nasze cele wynikające z misji dotyczą także:

-                    promowania w społeczeństwie wiedzy z zakresu ochrony pracy;

-                    podejmowania działań służących prewencji w obszarze ochrony człowieka w środowisku pracy oraz w sferze publicznej;

-                    budowania uznania i prestiżu dla grupy zawodowej reprezentującej obszar ochrony pracy;

-                    tworzenia standardów zawodowych i etycznych dla profesjonalistów działających w obszarze ochrony pracy;

-                    tworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń zawodowych w zakresie ochrony pracy;

-                    doskonalenia oraz wzmacniania więzi środowiskowej profesjonalistów działających w obszarze ochrony pracy.


Stowarzyszenie Ochrony Pracy
© Stowarzyszenie Ochrony Pracy
ul. Paca 37, 04-386 Warszawa
tel. 22 517 88 06, fax 22 517 88 87
e-mail:zg.sop@o2.pl
Strona Główna | O stowarzyszeniu | Aktualności | Wydawnictwa | Forum