Szkolenia

Stowarzyszenie Ochrony Pracy prowadzi działalność szkoleniową (kursy, seminaria, konferencje) w zakresie:

(Placówka wpisana do ewidencji prowadzonej przez m. ST. Warszawa pod numerem 1094K)

Szczegółowy wykaz tematów prowadzonych kursów i szkoleń znajduje się w zakładce SZKOLENIA.

 

Stowarzyszenie Ochrony Pracy specjalizuje się w organizacji szkoleń energetycznych stanowiących przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego na uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji w grupie G1 (urządzenia elektroenergetyczne) oraz grupie G2 (urządzenia cieplne).

 

W ramach realizowanych przez nas szkoleń organizujemy ważne szczególnie dla środowisk biznesowych, urzędniczych, korporacyjnych i naukowo – dydaktycznych szkolenia na temat:

 

„Przeciążenia psychiczne, stres, mobbing, dyskryminacja – jak im przeciwdziałać”

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców i osób działających w imieniu pracodawców oraz pozostałej kadry kierowniczej i menedżerskiej.

 

Ramowy program:

 

Charakterystyka wykładowców:

Osoby prowadzące zajęcia to absolwenci Uniwersytetów Wydziałów Psychologii i Pedagogiki, trenerzy i eksperci w zakresie stresu w miejscu pracy i przeciwdziałaniu przeciążeniu psychicznemu w miejscu pracy; przedstawiciele organów nadzoru i kontroli PIP posiadający duże doświadczenie praktyczne i dydaktyczne.

Miejsce szkolenia:

Pragniemy nadmienić, iż istnieje możliwość zrealizowania szkolenia w wybranym przez  Klienta miejscu. Organizujemy szkolenia stacjonarne w siedzibie klienta oraz wyjazdowe.

Cena za szkolenie jest negocjowana w zależności od rodzaju szkolenia.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym.

Bliższe informacje na temat szkolenia można uzyskać telefonicznie. Nr tel…….

 

Przedmiotowa tematyka jest realizowana przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach programów kontrolno-prewencyjnych.

Zgodnie z art. 94 i art. 943 KP pracodawca jest obowiązany w szczególności przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu oraz mobbingowi. Jednocześnie przypominamy, że pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz odszkodowania.

Należy również pamiętać, ze zgodnie z art. 218 § 1 Kodeksu Karnego – „kto wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

WYKAZ TEMATYKI KURSÓW I SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W OŚRODKU SZKOLENIA PRZY STOWARZYSZENIU OCHRONY PRACY W WARSZAWIE

 

1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ZAKRESIE TEMATYCZNYM ZLECONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. PRZYKŁADY TEMATÓW:

 

2. PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA W ZAKRESIE TEMATYCZNYM ZLECONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. PRZYKŁADY TEMATÓW:

 

3. SZKOLENIA ZAWODOWE

 

4. UMIEJĘTNOŚCI TZW. MIĘKKIE W ZAKRESIE TEMATYCZNYM ZLECONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. Przykłady tematów:

 


Stowarzyszenie Ochrony Pracy
© Stowarzyszenie Ochrony Pracy
ul. Paca 37, 04-386 Warszawa
tel. 22 517 88 06, fax 22 517 88 87
e-mail:zg.sop@o2.pl
Strona Główna | O stowarzyszeniu | Aktualności | Wydawnictwa | Forum