Informator Ochrony Pracy

 

Kwartalnik Informator Ochrony Pracy

Informator Ochrony Pracy jest kwartalnikiem Stowarzyszenia Ochrony Pracy, przeznaczonym w szczególności dla:

·       pracowników służb bhp;

·       pracodawców małych firm, samodzielnie pełniących obowiązki służby bhp;

·       innych osób związanych z bezpieczeństwem pracy.

W numerze można znaleźć:

·       Informacje o bieżącej działalności Stowarzyszenia Ochrony Pracy;

·       wyjaśnienia otrzymane na pytania skierowane przez redakcję do ministerstw lub organów nadzoru nad warunkami pracy, lub odpowiedzi specjalistów na pytania Czytelników;

·       wybrane przepisy dotyczące bhp (wraz z krótką charakterystyką), które ukazały się w minionym kwartale;

·       omówienia bardziej przydatnych przepisów;

·       wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego związane z ochroną pracy;

·       ciekawostki z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy;

·       kolejne hasła "Słowniczka inspektora bhp".

Prenumerata: roczna – 36 zł + 5% VAT;

 

W kwartalniku Informator Ochrony Pracy nr 3/2019 polecamy:

relację Adama Belucha z XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego,

 który w dniach 13-15 maja 2019 r. obradował w Katowicach. Europejski Kongres Gospodarczy - to największa biznesowa impreza Europy Centralnej. Otwarcia jego XI edycji dokonali:  Wojciech Kuśpik - prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP S.A.), inicjator i organizator EKG, prezydent Katowic – Marcin Krupa, marszałek województwa śląskiego – Jakub Chełstowski oraz wojewoda śląski – Jarosław WieczorekW kongresie uczestniczył Adam Beluch - ekspert katowickiego oddziału Stowarzyszenia Ochrony Pracy.

Kongresowi towarzyszyła, kolejny już raz, dwudniowa impreza European Start-up Days - z udziałem przedstawicieli korporacji i odnoszących sukcesy start-upów1. Z informacji organizatorów wynika, że był to kongres rekordowy - coraz dojrzalszy programowo, coraz młodszy duchem, charakteryzujący się jedną z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. W jej ramach odbyło się ponad 150 sesji tematycznych (trwających zwykle po 90 minut każda), wystąpiło ponad 1000 prelegentów, Do Katowic przyjechało 12,5 tys. uczestników i ponad 750 akredytowanych przedstawicieli mediów. Przepustką do udziału w Kongresie był specjalny kod kreskowy, który otrzymywało się po internetowej rejestracji (firma, stanowisko) i weryfikacji danych przez organizatora.

Wiele miejsca w programie wydarzenia poświęcono przyszłości Europy, transformacji energetycznej, cyfryzacji, zrównoważonemu rozwojowi i nowym trendom konsumenckim. Nowością było zaproszenie do debaty młodych ludzi, miało to  miejsce już  podczas inaugurującej kongres debaty, której moderatorem był prof. Jerzy Buzek. Ponadto nowością była możliwość przesyłania drogą internetową pytań do panelistów wybranych przez potencjalnego uczestnika sesji.

Tematyka obrad obejmowała takie zagadnienia jak:

Nowa Unia – młoda Unia - europejskie wyzwania społeczne a zdrowa gospodarka (w poszukiwaniu nowej Europy – potrzeba świeżego spojrzenia. Wnioski z brexitu);

reforma szkolnictwa wyższego - założenia reformy szkolnictwa wyższego w Polsce;

Industry 4.02 – rewolucja trwa - finalna wersja Industry 4.0: inżynieria, informatyka;

energia i energetyka – rewolucja, regulacja, rynek, zmiany w strukturze zużycia paliw – główne trendy w Europie i w świecie;

polityka energetyczna Polski - unijny pakiet klimatyczny 2021-2030;

Europo, co dalej? Strategiczne wyzwania - przyczyny i przejawy kryzysu demokracji liberalnej w Europie, proeuropejskie „przebudzenie”;

roboty w przemyśle - perspektywy branży robotycznej i jej potencjał rozwoju;

globalny rynek LNG - perspektywy ciekłego gazu ziemnego (LNG) na rynku światowym;

Górnictwo - polskie górnictwo i energetyka oparta na węglu w dobie dekarbonizacji;

przyszłość infrastruktury technicznej - infratech (infrastruktura zaawansowana technologicznie;

Europa w globalnej gospodarce - miejsce i rola Europy w globalnej gospodarce oraz handlu międzynarodowym, globalny system wolnego handlu, „ruchy izolacjonistyczne”;

zarządzanie kadrami w czasie transformacji - cyfryzacja i przemiany technologiczne a problemy z kadrami;

przemysł w Europie - reindustrializacja po nowemu;

polski hub gazowy - “gazowy hub” to z grubsza miejsce hurtowego obrotu gazem - może obejmować cały kraj, a nawet kilka sąsiednich, ekspansja LNG w świecie – sytuacja na globalnym rynku;

elektromobilność (teraz realizacja) - polska elektromobilność – czas pierwszej weryfikacji;

cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo - ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – główne założenia i narzędzia;

• transformacja tradycyjnej gospodarki w cyfrowych czasach - czym są cyfrowe czasy i jakie zmiany w funkcjonowaniu biznesu niosą ze sobą;

edukacja dla rynku pracy - zawody deficytowe dziś i jutro;

elektromobilność (gaz, wodór) – co rozwijać i jak sfinansować rozwój, infrastruktura ładowania, stan i perspektywy rozwoju, czy rok 2019 będzie rokiem przełomu?;

automaty, roboty, coboty3 - wpływ robotyzacji na rynek pracy, wynagrodzenia, bezpieczeństwo;

• oblicza nowych technologii medycznych – szanse i wyzwania, badania nad nowymi technologiami lekowymi i nielekowymi;

zagospodarowanie odpadów - kosztowna reforma śmieciowa, czy musimy płacić więcej?;

system podatkowy w Polsce - uszczelnianie systemu podatkowego, czy podatnik może czuć się jeszcze bezpiecznie?;

hutnictwo - presja polityki ochrony klimatu i zaostrzanie norm środowiskowych;

technologie przyszłości w energetyce - przegląd nowoczesnych rozwiązań;

• rynek energii odnawialnej w Polsce - stan obecny i perspektywy, przyszłość fotowoltaiki w Polsce;

uwaga: sztuczna inteligencja - roboty i sztuczna inteligencja, wspaniały świat czy pułapka?, bunt maszyn, science fiction (fantastyka naukowa) czy realne zagrożenie w przyszłości;

rok funkcjonowania Konstytucji Biznesu z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw (roczne podsumowanie Konstytucji Biznesu - co się udało, a co jest do poprawy?);

• nowe zastosowania węgla - włókna węglowe - zalety, perspektywy;

• dostępność plus - zjawisko wyłączenia społecznego – skala, prognozy, wpływ na życie społeczno-gospodarcze i rozwój;

Przykłady haseł/określeń, które niżej podpisanemu - jako uczestnikowi kilku sesji - utkwiły mocno w pamięci:

- niechęć bogatych społeczeństw do zmian - zjawisko „terrorem status quo” (sesja „Europa w globalnej gospodarce”);
- są takie branże, w których „nikt się nie boi konkurencji, a boi się kontroli” (sesja „Rok funkcjonowania Konstytucji Biznesu z perspektywy sektora MŚP”);

- zmiana przepisu o odpadach nałożyła na hutnictwo dodatkowe obciążenia, traktując odpady technologiczne (żużel, cegły) tak jak odpady komunalne. (sesja: „Hutnictwo”).

W opracowaniu korzystano z publikacji:

- „Event”  nr 2/2019 (magazyn wydarzeń w mck i spodek katowice);

- „Europejski Express Gospodarczy” - Katowice, 14 maja 2019;

- stron internetowych: (http://www.eecpoland.eu/2019/pl/wiadomosci/18.html) oraz  http://www.eecpoland.eu/pl .

1startup – nowo utworzone przedsiębiorstwo lub tymczasowa organizacja poszukująca modelu biznesowego, który zapewniłby jej zyskowny rozwój. Podmioty zaliczane do tej kategorii są najczęściej związane z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (wg Wikipedii).

2 Industry 4.0 - Czwarta rewolucja przemysłowa (niem. Industrie 4.0) – uogólniająca koncepcja odnosząca się do pojęcia “rewolucji przemysłowej” w związku ze współczesnym, wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych (wg Wikipedii).

3 Coboty - to roboty charakteryzujące się łatwością w programowaniu, dużą elastycznością adaptacji, umożliwiającą wykonywanie różnorodnych zadań związanych z obsługą produkcji, to roboty zdolne do współpracy z człowiekiem.

Ponadto w nr 3/2019 Informatora Ochrony Pracy polecamy:

Nowe przepisy dotyczące ochrony pracy, Wymagania bezpieczeństwa i higieny podczas wypoczynku dzieci, Wymagania bezpieczeństwa w kąpieliskach, Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami, O chorobach odkleszczowych, O obowiązku dostosowania stanowisk pracy do potrzeb pracowników niepełnosprawnych, O ocenie ryzyka zawodowego, O Promieniowaniu elektrostatycznym, O tym, czy prace, które powinny być wykonywane przez dwie osoby - to prace niebezpieczne? Jak urozmaicić pracę monotonną, O ochronie przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi oraz kolejny odcinek "Słowniczka inspektora bhp".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stowarzyszenie Ochrony Pracy
© Stowarzyszenie Ochrony Pracy
ul. Paca 37, 04-386 Warszawa
tel. 22 517 88 06, fax 22 517 88 87
e-mail:zg.sop@o2.pl
Strona Główna | O stowarzyszeniu | Aktualności | Wydawnictwa | Forum